Test penetracyjny
 

Test penetracyjny stanowi kontrolowaną próbę przełamania zabezpieczeń serwera, grupy serwerów bądź też komputerów sieci lokalnej. Wykonywany jest przeważnie w metodologii graybox, tj. gdy pentester posiada pewne, ale nie kompletne informacje o atakowanym obiekcie. Sposób ten pozwala lepiej odwzorować scenariusz prawdziwego ataku. W odróżnieniu jednak od niego ukierunkowany jest na znalezienie wszystkich podatności infrastruktury, a nie tylko - jak w przypadku realnego ataku - jednej bądź połączenia kilku. Test penetracyjny nie obejmuje analizy bezpieczeństwa poszczególnych aplikacji testowanej infrastruktury w takim stopniu, jak robi to usługa ich audytu. Kompletny test penetracyjny składa się z następujących etapów:

  • Zbieranie informacji - zebranie informacji o testowanym obiekcie w oparciu o Internet.
  • Mapowanie sieciowe - analiza sieci komputerowej testowanego obiektu.
  • Identyfikacja podatności - poszukiwanie podatności w oparciu o uzyskane informacje.
  • Penetracja - uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do systemu.
  • Eskalacja uprawnień - próba podniesienia uprawnień i poszerzenia zasięgu dostępu do infrastruktury.
  • Dalsza penetracja - uzyskanie dodatkowych informacji o systemie, np. działające procesy, w celu umożliwienia dalszego przełamywania zabezpieczeń poszczególnych składników systemu.
  • Kompromitacja zdalnych użytkowników i aplikacji - przełamanie relacji zaufania i bezpiecznej komunikacji pomiędzy zdalnymi użytkownikami a atakowanym systemem.
  • Utrzymanie dostępu - użycie ukrytych kanałów, tylnych furtek, rootkitów i innych narzędzi pozwalających na ukrycie obecności pentestera w systemie oraz na zapewnienie ciągłego dostępu do systemu do czasu zakończenia testu.
  • Usuwanie śladów - eliminacja wszystkich śladów działania w postaci plików, logów, testów integralności systemu, systemów antywirusowych itp., świadczących o przeprowadzonym ataku.


Zapytaj o wycenę:
Email: zbi@wcss.pl
Telefon: 71 320 20 13

 
 

wcss

Kontakt
 

Email: zbi@wcss.pl
Klucz: PGP

Telefon1: 71 320 20 13
Telefon2: 71 320 20 79

więcej →

Centrala ZBI
 

Budynek L-1
pok. 341
ul. Na Grobli 15
50-421 Wrocław


Partnerzy