Bezpieczeństwo struktur opartych o technologie MS Windows
 

Bezpieczeństwo struktur opartych o technologie MS Windows - wprowadzenie

Wprowadzenie do bezpieczeństwa systemów MS Windows: podatności, zagrożenia. Kwestie związane z ochroną wewnętrzną (systemową), pośrednią (np. antywirusy), zewnętrzną - konfiguracja ruterów i przełączników. Wprowadzenie do WMI i konfiguracji zasad grupy. Wprowadzenie do struktury AD. Obsługa użytkowników w systemie. Kwestie zdalnego dostępu do systemu.


Bezpieczeństwo struktur opartych o technologie MS Windows - 2

Zagadnienia związane z sieciami opartymi na Win (w tym CIFS). Kwestie bezpieczeństwa oprogramowania i uprawnień użytkowników. Konfiguracja systemów antywirusowych i testowanie. Połączenia zewnętrzne i konfiguracja interfejsów sieciowych w oparciu o zasady grup oraz AD. Windows defender. Bezpieczeństwo oprogramowania systemowego (w tym IE). Logi systemowe, logi zdarzeń itd.


Bezpieczeństwo struktur opartych o technologie MS Windows - 3

Zasady grupy i AD w zakresie bezpieczeństwa. Integracja systemowa, instalacje oprogramowania na określonym poziomie uprawnień. Wymiana plików - zagrożenia i podatności aplikacji (w tym przechowywanie danych logowania w plikach konfiguracyjnych).


Bezpieczeństwo struktur opartych o technologie MS Windows - dla zaawansowanych

Zaawansowane techniki AD w celu zapewnienia określonych poziomów bezpieczeństwa. Hyper-v i wirtualizacja usług. Konfiguracja zewnętrznych urządzeń zabezpieczających i integracja z AD. Inne zaawansowane techniki: VPN, dedykowani klienci, sieci radiowe, itd.


← Zobacz inne szkolenia


Zapytaj o wycenę:
Email: zbi@wcss.pl
Telefon: 71 320 20 13

 
 

wcss

Kontakt
 

Email: zbi@wcss.pl
Klucz: PGP

Telefon1: 71 320 20 13
Telefon2: 71 320 20 79

więcej →

Centrala ZBI
 

Budynek L-1
pok. 341
ul. Na Grobli 15
50-421 Wrocław


Partnerzy