Audyt bezpieczeństwa IT
 

Audyt bezpieczeństwa IT może dotyczyć aplikacji wykonanej w dowolnej technologii, np. aplikacji webowej (Django, Ruby On Rails, Spring, Node.js itp.), jak też serwera sieciowego napisanego z użyciem języka niższego poziomu (np. C, C++, Objective-C). Audyt usługi ma na celu wykrycie wszystkich podatności, słabości oraz niezgodności: z bezpiecznymi praktykami programowania oraz ewentualną polityką bezpieczeństwa środowiska, w którym działa aplikacja. Przeprowadzane są zarówno testy dynamiczne (metoda blackbox), jak też statyczna analiza kodu (metoda whitebox). W przypadku braku źródeł aplikacji wykorzystywane są metody inżynierii odwrotnej, jak dekompilacja i deasemblacja. Wynikiem testów jest raport opisujący każdy znaleziony problem, tj. sposób wykrycia, możliwy sposób wykorzystania, poziom zagrożenia atakiem oraz propozycję likwidacji problemu.


Zapytaj o wycenę:
Email: zbi@wcss.pl
Telefon: 71 320 20 13

 
 

wcss

Kontakt
 

Email: zbi@wcss.pl
Klucz: PGP

Telefon1: 71 320 20 13
Telefon2: 71 320 20 79

więcej →

Centrala ZBI
 

Budynek L-1
pok. 341
ul. Na Grobli 15
50-421 Wrocław


Partnerzy