Artykuły
 

Czym jest CSIRT


2015-09-25

CSIRT (ang. Computer Security Incident Response Team) to zespół ekspertów do spraw bezpieczeństwa komputerowego, którego rolą jest zapewnienie szeroko rozumianego wsparcia w dziedzinie bezpieczeństwa komputerowego obsługiwanemu środowisku użytkowników i administratorów infrastruktury informatycznej. 
 

wcss

Kontakt
 

Email: zbi@wcss.pl
Klucz: PGP

Telefon1: 71 320 20 13
Telefon2: 71 320 20 79

więcej →

Centrala ZBI
 

Budynek L-1
pok. 341
ul. Na Grobli 15
50-421 Wrocław


Partnerzy