Obsługa incydentów
 

Obsługa incydentów w pełnym zakresie obejmuje następujące czynności:

 • Potwierdzenie rzeczywistego wystąpienia incydentu
 • Określenie zasięgu występowania incydentu
 • Określenie bezpośredniej przyczyny wystąpienia incydentu (użyta podatność)
 • Pomoc w nawiązaniu kontaktu ze wszystkimi zaangażowanymi stronami
 • Pomoc w nawiązaniu kontaktu z odpowiednimi służbami prawnymi, jeśli istnieje taka potrzeba
 • Kontakt i raportowanie do innych zespołów CSIRT
 • Przygotowanie powiadomień dla użytkowników, jeśli istnieje taka potrzeba
 • Likwidacja podatności
 • Zabezpieczenie systemu przed rozprzestrzenianiem się incydentu
 • Zabezpieczenie systemu przed efektami incydentu
 • Zabezpieczenie materiału dowodowego
Dla jednostek Politechniki Wrocławskiej usługa jest nieodpłatna.


Zapytaj o wycenę:
Email: zbi@wcss.pl
Telefon: 71 320 20 13Zgłoszenia incydentów:
Email: csirt@wcss.pl
Klucz PGP
Telefon1: 71 320 20 79
Telefon2: 71 320 20 13
 
 

wcss

Kontakt
 

Email: zbi@wcss.pl
Klucz: PGP

Telefon1: 71 320 20 13
Telefon2: 71 320 20 79

więcej →

Centrala ZBI
 

Budynek L-1
pok. 341
ul. Na Grobli 15
50-421 Wrocław


Partnerzy